Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu wschodpracuje.pl

Właścicielem serwisu WschódPracuje.pl jest Exulto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy w Toruniu pod numerem: 0000625404, numer NIP: 9562318640.

Firma Exulto będzie korzystać z danych osobowych w celu świadczenia usług ułatwiających użytkownikom komunikację między Polskim i Ukraińskim rynkiem pracy, co odbywać się będzie za pośrednictwem:

 • Udostępniania profili użytkowników poszukujących pracy, najczęściej pochodzących z poza terytorium Unii Europejskiej, krajów takich jak Ukraina, Białoruś, Rosja i inne
 • Udostępniania ofert pracy, ze szczególnym zaznaczeniem udostępniania danych do kontaktu z pracodawcą, który umieścił dane w ramach serwisu
 • Udostępniania profili firm, poszukujących pracowników do pracy poza terytorium Polski.
 • Zapisywania danych płatniczych (dostępnych wyłącznie administratorowi serwisu), w celu wystawienia faktury VAT i/lub dokumentów płatniczych Proforma, a także przetworzeniu płatności

Użytkownik chcący skorzystać z serwisu dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnianie jego danych innym użytkownikom.

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 • Zbieranie informacji o działaniach na stronie internetowej
 • Utrwalanie w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kontach użytkowników
 • Porządkowanie w postaci udostępnienia mechanizmu filtracyjnego profili pracowniczych
 • Przechowywanie danych w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kont użytkowników
 • Przechowywanie danych w postaci zapisu ofert pracy, zawierających dane do kontaktu z użytkownikiem
 • Modyfikowanie danych w oparciu o działania użytkowników uprzywilejowanych do tego typu działania, w szczególności autorów danych osobowych oraz administracji serwisu
 • Udostępnianie i rozpowszechnianie profili pracowników utworzonych przez użytkowników
 • Udostępnianie i rozpowszechnianie ogłoszeń o pracę publikowanych przez użytkowników
 • Usuwanie i niszczenie zapisanych ofert, w szczególności ofert zapisanych na nieaktywnych kontach pracodawców
 • Usuwanie i niszczenie kont niespełniających lub naruszających warunki regulaminu

Użytkownicy serwisu nie mają prawa do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż wyżej określone. W przypadku wykorzystania danych w dowolny inny sposób, użytkownik poszkodowany, lub będący świadkiem takiego wydarzenia, ma obowiązek poinformować o tym zajściu administratora serwisu. Osoba łamiąca regulamin podlega opisanym w nim karom.

Serwis zbiera dane osobowe będące danymi użytkowników Polskich oraz zagranicznych. W przypadku użytkowników pochodzących z poza Polski wymaga do realizacji usługi następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email

oraz umożliwia użytkownikom podanie dodatkowych danych, za ich zgodą takich jak:

 • Kraj pochodzenia
 • Zdjęcie profilowe
 • Adres pobytu
 • Branże w których kandydat poszukuje pracy
 • Edukacja odbyta przez kandydata
 • Języki które zna kandydat
 • Doświadczenie jakie nabył kandydat na poprzednich stanowiskach pracy
 • Umiejętności kandydata

W przypadku użytkowników serwisu w wersji Polskiej, do realizacji usługi wymaga danych takich jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Nazwa firmy
 • NIP firmy
 • Kraj pochodzenia
 • Telefon

Użytkownicy publikujący oferty pracy mają ponadto prawo do podania dodatkowych danych w ramach przedstawianej przez nich oferty pracy, w szczególności wypełnienie danych podczas:

 • Dodania nazwy ogłoszenia
 • Dodania opisu stanowiska
 • Dodania wymagań na stanowisko
 • Dodania oferty do stanowiska
 • Podania innych danych kontaktowych, niż dane podane przy rejestracji, w szczególności:
  • Email
  • Telefon
  • Strona internetowa
  • Kraj
  • Adres

Zbieranie danych ma na celu realizację procesów rekrutacyjnych przez firmy Polskie i pochodzące z poza Polski, które wykupiły dostęp do serwisu.

Użytkownik ma prawo do otrzymania cyfrowej kopii jego danych zapisanych w serwisie, w postaci wyeksportowanych plików .csv zawierających zapis wszystkich jego danych umieszczonych na łamach strony.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do głównego inspektoratu danych osobowych w przypadku naruszenia jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem panelu użytkownika, gdzie może odznaczyć poszczególne zgody, jak i usunąć swoje konto.

W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych konto klienta może zostać ograniczone do funkcjonalności na które użytkownik wyraził zgodę, w szczególności do:

 • Wyłącznego prezentowania oferty pracy bez możliwości jej filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych publikowanych wewnątrz oferty
 • Wyłącznego prezentowania profilu bez możliwości jego filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych
 • Niepublikowania profilu użytkownika w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Niepublikowania ofert pracy w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z ofertą pracy
 • Brakiem możliwości zakupu usługi w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu płatności

Exulto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza okres 1 dnia każdego miesiąca na dokonanie sprawdzenia poprawności oraz adekwatności danych występujących w serwisie. W przypadku usunięcia nieprzetwarzanych już danych osobowych zobowiązuje się każdorazowo informować o tym użytkownika którego dane zostaną usunięte za pośrednictwem podanego przez niego adresu email. Dane nieaktualne będą natychmiast usuwane z bazy danych.

Dane użytkowników przechowywane są przez okres 3 lat, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom chcącym dokonać rekrutacji, lub znaleźć zatrudnienie w firmach występujących w serwisie. Po tym okresie dane użytkowników zostaną usunięte, chyba że użytkownik za własną zgodą zaktualizuje swoje konto, podając aktualne dane, lub zatwierdzi, że dane te nie uległy zmianie

Exulto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych w odpowiedni sposób, wykorzystując do tego:

 • Ograniczony dostęp do połączenia z bazą danych wyłącznie za pośrednictwem serwera lokalnego
 • Zabezpieczenie przesyłania danych za pośrednictwem HTTP poprzez certyfikat SSL uniemożliwiającym podszycie się lub przechwycenie zapytania przez osoby trzecie
 • Stosowanie zabezpieczeń XCRF i innych

Poza Exulto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane umieszczane w serwisie są publicznie dostępne dla innych jego użytkowników, w związku z czym użytkownicy kontaktujący się ze sobą poza serwisem mają obowiązek podania źródła kontaktu, a więc serwisu WschódPracuje.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane użytkownikom z poza Unii Europejskiej, w szczególności pochodzącym z krajów wschodnich, takich jak Ukraina, Białoruś, Rosja itp.

x

Zanim uciekniesz...

Pobierz darmowego ebooka!

Dowiedz się, w jaki sposób legalnie zatrudniać pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodu, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie należy je złożyć.

Zarejestruj się i pobierz!